За бизнеса

За бизнеса

ДДД, Фумигация, Дезинсект AIR, Медицински отпадъци

Изберете корпоративна услуга

Не сме щастливи, докато Вие не сте доволни!

Видео

Дезинсекция Еко пътека Горталово

Процес на работа

Идентификация:

ПРОЦЕС

След като се свържете с нашите професионалисти, моля посочете конкретна информация: какви са вредителите, в кои точки на помещението и колко често се появяват. Следва професионален оглед на място, за да бъдат установени проблемните точки и потенциалните места, на които биха могли да се укриват съответните вредители. След направения оглед на място от нашите професионалисти, ще бъдете информирани за:

  1. колко сериозен е възникналия проблем
  2. какъв е индивидуалният метод за обработване Вашето помещение

Нашият експерт ще Ви информира и за цената на обработката!

Първоначална обработка:

Според различните видове вредители, за третирането на повърхностите във Вашия обект ще бъдат използвани различни методи – пръскане, специални гелове, капани с лепило или други подобни. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички извършени дейности, както и използваните препарати. Протоколът е част от Вашата гаранция!

Нашият професионален екип ще Ви инструктира как трябва да се поддържат (между 24 – 48 часа) третираните повърхности, за да бъде максимално ефектна обработката!

Мониторинг и последващи обработки:

Според различните видове вредители, професионалистите на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД извършват мониторинг на третираните обекти. При подписване на договор с „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД за абонаментно ежемесечно обслужване, освен че получавате преференциална цена, ще получите и 100% гаранция за качествена услуга.

При проблем във Вашето помещение с вредителите между предвидените месечни посещения, нашите експерти имат готовност да реагират до 24 часа!

При всяко последващо посещение на място, професионалистите на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД извършват мониторинг и отново Ви издават протокол, който удостоверява извършените дейности от нашия екип.

Организация на обслужването

За своите индивидуални и корпоративни клиенти „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД извършва ежемесечна инсектицидна обработка, както и мониторинг на използваните примамки и контролни индикатори.
„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД има за цел да въведе високи стандарти в обслужването, както на корпоративните, така и на индивидуалните си клиенти. „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД издава отчетни документи (фактура и протокол) с включен ДДС веднага след изпълнение на обработката, освен ако не е договорено друго.
„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД ще Ви осигури цялостна организация на обработките, от които Вашата институция / дружество се нуждаe. Извършваме професионална оценка преди осъществяване на обработка с цел минимизиране на разходите. Винаги осигуряваме присъствие на координатор от фирмата, който да следи за точното изпълнение на всяка обработка.

Обадете се тук