Фумигация

Фумигация

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД цени всички свои клиенти. На корпоративно ниво, дружеството ни извършва пест контрол на следните видове помещения и обекти:

Фумигация

1. Какво е фумигация?

Фумигацията е химически метод за унищожаване на вредители и патогени, чрез прилагане на токсични вещества под формата на газ. Обработката унищожава всеки етап от развитието на насекомите. Фумигацията се различава от обработката с дим и конвенционални аерозоли по това, че газът прониква на дълбочина и унищожава тъй наречената скрита зараза.

2. Кога се извършва фумигация?

Фумигацията е задължителен процес при внос, износ, транспортиране на опраделени продукти, при тяхното съхранение, по време на прибиране на реколтата, на почва преди използването и в оранжерии и гъбарници, празни помещения за съхранение и контейнери за транспорт на продукция и др.

3. На какво се извършва фумигация?

Контрола на вредители с фумиганти се извършва в складове за съхранение на зърнени запаси , мелници и промишлени съоръжения за преработка на зърно, сушени плодове, ядки, кафе и какао на зърна, гъби, билки, дървен материал и др.

4. Как се извършва фумигация?

1.първо е необходимо да бъдат премахнати или изолирани всички предмети и продукти, които биха могли да бъдат повредени по време на тази процедура.
2.след това помещението или продукта се изолират от външната среда, което би предотвратило отделянето на активни вещества навън.
3. Фумигантът се разпределя въз основа на предварително изчислени дози, след което помещението се поддържа в херметическо състояние, без циркулация на въздушни маси, в продължение на 3-15 дни, в зависимост от това кой конкретен патоген или вредител трябва да бъде унищожен по време на процедурата и температурата на средата.
4. Следва дегазиране (изветряне на фумиганта), като пълнотата на дегазация се измерва с помощта на индикатори и в случай на задоволителен резултат помещението може да бъде пуснато обратно в експлоатация.

5. Кой има право да извършва фумигация?

Фумигацията се извършва от специално обучен обслужващ персонал, запознат с правилата за безопасна употреба на токсични вещества и особеностите на борбата с различни видове насекоми. Дейността фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители по растенията и растителните продукти е строго специфична дейност и трябва да се извършва само от лица, специално обучени за тази цел. Продуктите за растителна защита (прз), използвани при тази дейност в повечето случаи са силно токсични вещества и препарати от първа (професионална) категория за употреба.

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!