Фумигация

Фумигация

Какво представлява процеса по фумигация? Кога се извършва фумигация? Как се извършва фумигация и защо? Кой има право да извършва фумигация?

Фумигация

1. Какво е фумигация?

Фумигация- е химически метод за унищожаване на вредители и патогени, чрез прилагане на токсични вещества под формата на газ. Обработката унищожава всеки етап от развитието на насекомите. Фумигация-  различава се от обработката с дим и конвенционални аерозоли по това, че газът прониква на дълбочина и унищожава тъй наречената скрита зараза.

2. Кога се извършва фумигация?

Фумигация- е задължителен процес при внос, износ, транспортиране на определени продукти, при тяхното съхранение, по време на прибиране на реколтата, на почва преди използването и в оранжерии и гъбарници, празни помещения за съхранение и контейнери за транспорт на продукция и др.

3. На какво се извършва фумигация?

Контрола на вредители с фумиганти се извършва в складове за съхранение на зърнени запаси , мелници и промишлени съоръжения за преработка на зърно, сушени плодове, ядки, кафе и какао на зърна, гъби, билки, дървен материал и др.

4. Как се извършва фумигация?

  • първо е необходимо да бъдат премахнати или изолирани всички предмети и продукти, които биха могли да бъдат повредени по време на тази процедура.
  • след това помещението или продукта се изолират от външната среда, което би предотвратило отделянето на активни вещества навън.
  •  Фумигантът се разпределя въз основа на предварително изчислени дози, след което помещението се поддържа в херметическо състояние, без циркулация на въздушни маси, в продължение на 3-15 дни, в зависимост от това кой конкретен патоген или вредител трябва да бъде унищожен по време на процедурата и температурата на средата.
  • Следва дегазиране (изветряне на фумиганта), като пълнотата на дегазация се измерва с помощта на индикатори и в случай на задоволителен резултат помещението може да бъде пуснато обратно в експлоатация.

5. Кой има право да извършва фумигация?

Фумигация винаги трябва да се извършва от специално обучен обслужващ персонал, запознат с правилата за безопасна употреба на токсични вещества и особеностите на борбата с различни видове насекоми. Дейността фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители по растенията и растителните продукти е строго специфична дейност и трябва да се извършва само от лица, специално обучени за тази цел. Продуктите за растителна защита (прз), използвани при тази дейност в повечето случаи са силно токсични вещества и препарати от първа (професионална) категория за употреба.

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!