Фумигация

Фумигация

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД цени всички свои клиенти. На корпоративно ниво, дружеството ни извършва пест контрол на следните видове помещения и обекти:

Фумигация

Фумигация е метод за контрол на вредителите, чрез обгазяване. Използват се газообразни химикали, които са смъртоносни за вредителите и безвредни за останлите животни и хората. Методът е приложим за обеззаразяване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на складове, силози, транспортни контейнери, кораби, вагони, самолети, автомобили, цели сгради и др.

Най-общо фумигацията включва три етапа:

  • Първи етап: Покритие на дадената област, за да се създаде херметична среда.
  • Втори етап: Опушване на даденото пространство, което трябва да бъде оставено за известен период от време за да позволи на газовете да проникнат и да се достигнат необходимите концентрации, за унищожаване вредителите.
  • Трети етап: Обгазената средата трябва да се проветри, за да се постигне безопасност за обитателите.
За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!