Дезинфекция

Дезинфекция

Дезинфекция

Фирма за дезинфекция „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД извършва професионална дезинфекция на входове,  дезинфекция на дома, дезинфекция на обществени сгради и дезинфекция на офиси.

Дезинфекция се извършва при установяване на патогенни микроорганизми, които са приносители на  даден вирусен патоген в помещения с обществено или друго предназначение.

При наличие на  информация за приносител на вирусен патоген, с който сте били в контакт е необходимо да се извърши дезинфекция.

За Дезинфекция
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Обадете се тук

При дезинфекция ДЕЗИНСЕКТ ООД...

използва световно признатата технология за дезинфекция, чрез ULV агрегати за студен аерозол или иначе казано аерозолна дезинфекция. При технологията ULV капката се изпръсква с размер между 5 и 16 микрона, което е и размера на вируса, като това позволява попадането й върху всички възможни места във едно помещение, където би попаднал и вируса, контактни повърхности, които не са обект на конвенционално третиране, като: завеси, щори, брави, компютри, монитори, клавиатури, документи и др., като след обработка с биоцид / дезинфектант на кислородна основа, контактните повърхностите не подлежат на забърсване.

Използването на...

аерозолни генератори е много по-бърз и ефикасен метод на дезинфекция отколкото конвенционалното пръскане или обикновеното забърсване.

Какво е дезинфекция?

Дезинфекцията се определя като процедура която елиминира или убива микроорганизми и/или дезактивира нежелани вируси, които се пренасят от инертна замърсена среда. Има няколко оснoвни метода на дезинфекция-механични, физични, химични и биологични. Предвид целите за които се извършва дезинфекция, то самата дезинфекция е няколко типа- профилактична, огнищна, текуща и заключителна дезинфекция.

Макар че вирусът, причиняващ COVID-19, все още е предмет на изследвания, вече знаем, че той се предава чрез пряк контакт със заразен човек по въздушно-капков път (при кашляне и кихане) и допир до заразени с вируса повърхности. Върху повърхностите вирусът може да оцелее от няколко часа до няколко дни.

Дезинфекция на дома:

Почистването и дезинфекцирането на често докосваните повърхности в дома ви е важна предпазна мярка за намаляване на риска от заразяване.

Следвайте указанията за безопасна и ефективна употреба на почистващите препарати, включително предпазните мерки, които трябва да се вземат при използване на препарата, като например носене на ръкавици и добро проветряване.

Често докосвани повърхности, които следва да бъдат почиствани и дезинфекцирани, те са различни във всяко жилище, но най-често това са: дръжките на вратите, масите, столовете, парапетите, повърхностите в кухнята и в банята, кранчетата за вода, тоалетните, ключовете за осветление, мобилните телефони, компютрите, таблетите, клавиатурите, устройствата за дистанционно управление, контролерите за видеоигри и любимите играчки.

Препарати за дезинфекция:

Ако повърхността е замърсена, първо я почистете със сапун или почистващ препарат и вода. След това използвайте дезинфектант, съдържащ алкохол (около 70%) или белина. Не се препоръчва използването на оцет и други естествени продукти.

На много места е трудно да се намери дезинфекциращ спрей и дезинфекциращи кърпички. В такъв случай продължавайте да почиствате със сапун и вода. За някои повърхности може да се използва разреден разтвор на белина за домакински цели.

Как да дезинфекцираме професионално– фирми за дезинфекция?

Професионална дезинфекция на офиси, складове, жилищни сгради, домове и др. се извършва чрез генератори за студен аерозол (УЛВ) от регистрирана фирма за дезинфекция.

Предимството на дезинфекцията на въздуха е, че се прави машинно, като се използва професионална ULV техника, която разпръсква дезинфектанта под формата на фини капки, оставащи дълго време във въздуха.

Дезинфектантите, които се използват са широкоспектърни и унищожават бактерии и вируси, включително и такива с обвивка, какъвто е коронавирусът (COVID-19).

Цени за бизнеса

Административни и офис площи

60
00
лв.
 • С включен ДДС
 • 0,28 / m2
 • 0,22 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Търговски площи

60
00
лв.
 • С включен ДДС
 • 0,28 / m2
 • 0,22 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Производствени / складови помещения

n/a
 • С включен ДДС
 • 0,28 / m2
 • 0,22 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Площ (м2)

200 m2
 • С включен ДДС
 • 200 до 1000 м2
 • 1001 до 3000 м2
 • над 3000 м2
 • Сертификат за препарата
Фирмата извършва дезинфекция на:

ВАЖНО!

ВАЖНО!

РЗИ приема един обект за дезинфикциран само след обработка на фирма вписана в публичната база данни за физическите и юридическите лица. При положителна проба на учащ или служител задължително трябва да предоставите протокол за извършена дезинфекция от такава фирма.