COVID 19

COVID19

Дезинфекция при COVID-19

Фирма „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД е вписана в публичната база данни за физическите и юридическите лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации към Министерство на здравеопазването на Република България (МЗ) под № 60-00-329/12.12.18 г.

Фирмата е лицензирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, както и международният CEPA сертификат. Имаме офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив, Петрич и Кърджали

За Дезинфекция при COVID-19
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Екипите на ДЕЗИНСЕКТ...

използват световно признатата технология за дезинфекция, чрез ULV агрегати за студен аерозол. При технологията ULV капката се изпръсква с размер между 5 и 16 микрона, което е и размера на вируса, като това позволява попадането й върху всички възможни места във едно помещение, където би попаднал и вируса, контактни повърхности, които не са обект на конвенционално третиране, като: завеси, щори, брави, компютри, монитори, клавиатури, документи и др., като след обработка с биоцид / дезинфектант на кислородна основа, контактните повърхностите не подлежат на забърсване.

Използването на...

аерозолни генератори е много по-бърз и ефикасен метод на дезинфекция отколкото конвенционалното пръскане или обикновеното забърсване.

Какво е дезинфекция?

Дезинфекцията се определя като процедура която елиминира или убива микроорганизми и/или дезактивира нежелани вируси, които се пренасят от инертна замърсена среда. Има няколко основни метода на дезинфекция-механични, физични, химични и биологични. Предвид целите за които се извършва дезинфекция, то самата дезинфекция е няколко типа- профилактична, огнищна, текуща и заключителна дезинфекция.

Макар че вирусът, причиняващ COVID-19, все още е предмет на изследвания, вече знаем, че той се предава чрез пряк контакт със заразен човек по въздушно-капков път (при кашляне и кихане) и допир до заразени с вируса повърхности. Върху повърхностите вирусът може да оцелее от няколко часа до няколко дни.

Дезинфекция на дома:

Почистването и дезинфекцирането на често докосваните повърхности в дома ви е важна предпазна мярка за намаляване на риска от заразяване.

Следвайте указанията за безопасна и ефективна употреба на почистващите препарати, включително предпазните мерки, които трябва да се вземат при използване на препарата, като например носене на ръкавици и добро проветряване.

Често докосвани повърхности, които следва да бъдат почиствани и дезинфекцирани, те са различни във всяко жилище, но най-често това са: дръжките на вратите, масите, столовете, парапетите, повърхностите в кухнята и в банята, кранчетата за вода, тоалетните, ключовете за осветление, мобилните телефони, компютрите, таблетите, клавиатурите, устройствата за дистанционно управление, контролерите за видеоигри и любимите играчки.

Препарати за дезинфекция:

Ако повърхността е замърсена, първо я почистете със сапун или почистващ препарат и вода. След това използвайте дезинфектант, съдържащ алкохол (около 70%) или белина. Не се препоръчва използването на оцет и други естествени продукти.

На много места е трудно да се намери дезинфекциращ спрей и дезинфекциращи кърпички. В такъв случай продължавайте да почиствате със сапун и вода. За някои повърхности може да се използва разреден разтвор на белина за домакински цели.

Как да дезинфекцираме професионално– фирми за дезинфекция?

Професионална дезинфекция за офиси, складове, жилищни сгради, домове и др. се извършва чрез генератори за студен аерозол (УЛВ)

Предимството на дезинфекцията на въздуха е, че се прави машинно, като се използва професионална ULV техника, която разпръсква дезинфектанта под формата на фини капки, оставащи дълго време във въздуха.

Дезинфектантите, които се използват са широкоспектърни и унищожават бактерии и вируси, включително и такива с обвивка, какъвто е коронавирусът (COVID-19).

Цени за бизнеса

Административни и офис площи

60
00
лв.
 • С включен ДДС
 • 0,23 / m2
 • 0,18 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Търговски площи

60
00
лв.
 • С включен ДДС
 • 0,23 / m2
 • 0,18 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Производствени / складови помещения

n/a
 • С включен ДДС
 • 0,23 / m2
 • 0,18 / m2
 • По договаряне
 • Сертификат за препарата

Площ (м2)

200 m2
 • С включен ДДС
 • 200 до 1000 м2
 • 1001 до 3000 м2
 • над 3000 м2
 • Сертификат за препарата

Цени за апартаменти и къщи

Апартаменти

40
00
лв.
 • 50 лв.
 • 70 лв.
 • С включен ДДС
 • Сертификат за препарата

Къщи

n/a
 • 50 лв.
 • 70 лв.
 • С включен ДДС
 • Сертификат за препарата

Общи части (входове)

40 лв.
 • 50 лв.
 • 70 лв.
 • С включен ДДС
 • Сертификат за препарата

Площ (м2)

50 m2
 • до 50 м2
 • 51-100 м2
 • над 100 м2
 • С включен ДДС
 • Сертификат за препарата
Фирмата извършва дезинфекция на:

ВАЖНО!

ВАЖНО!

РЗИ приема един обект за дезинфикциран само след обработка на фирма вписана в публичната база данни за физическите и юридическите лица.
При положителна проба на учащ или служител задължително трябва да предоставите протокол за извършена дезинфекция от такава фирма.