Гризачите и чистотата във вашият обект

За връзката между гризачите и чистотата във вашият обект

Многобройните посещения на наши специалисти и годините опит в различни търговски и индустриални обекти извеждат на преден план един често подценяван въпрос – доколко е важно постоянното поддържане на едно хигиенно ниво за липсата на нашествия от гризачи?

На пръв поглед връзката е ясна – колкото повече отпадъци и липса на ежедневно почистване на помещенията – толкова повече вредители. Професионалистите във фирмите за борба с вредителите полагат всички усилия да локализират, ограничат и в крайна сметка да елеминират източника на проблема. Интересен факт е, че не е задължително условие да произвеждате или търгувате с хранителни продукти например, за да има нашествие от гризачи във вашето производство, офиси, складове или други помещения. Липсата на план и периодични мерки свързани с хигиената може да доведе в последствие до извънредно високи разходи в продължителен период от време за цялостно справяне с проблема.

Често в сектори, които на пръв поглед не са обект на прицел от страна на гризачи, фирмите се свързват с професионалисти в борбата с вредители с очакването, че магически ще решат проблема с нашествието от гризачи. Разбира се, всяка компания за борба с вредителите се стреми да прави точно това, но клиентът винаги трябва да е наясно, че не винаги това е достатъчно. Клиентът също трябва да предприеме действия за отстраняване на първопричините за появата или нашествието.

Примери:

гризачи складове чистотаМожем да дадем и най-различни примери за веригите на разпространение на гризачите от на пръв поглед безобидни ситуации. Нека да вземем една логистична компания, която съхранява и транспортира хранителни стоки на различни производители. Нейният склад се явява основен събирателен център за множество продукти на най-различни производители. Динамиката на работа предполага навлизането на вредителите през често оставените отворени врати, или пък доставката им с най-различни продукти.

При последващото съхраняване и товарене (особено в групажен транспорт) може да се окаже, че в един или повече търговски обекти се получават доставки с живи гризачи в тях. Веднъж попаднали в нова или непозната за тях среда, гризачите много бързо се адаптират и продължават обичайния си начин на живот. А той е фокусиран около две основни цели – намиране на достатъчно храна и удобни скривалища за размножаване и отглеждане на поколение.

Този риск се мултиплицира когато с един транспорт се доставят едновременно стоки на няколко различни производителя.

Съхраняването и транспортирането са допълнителен риск за транспортната индустрия и когато стоки от няколко компании се събират, този риск се удвоява.

Ето защо освен компетенциите на дезинфекторите които посещават нашите обекти, трябва да използваме и собствените си възможности, така че да ограничаваме средата и условията за разпространение на гризачите. Това е съвместно усилие при което резултат ще има винаги, когато двете страни си партнират.

Един от подходите доказали своята ефективност при решаване на проблема с гризачите ( а и с други вредители) е създаването и поддръжката на т.нар. „система за интегрирано управление на вредителите (IPM). С други  – превенцията има по-висок ефект от самото третиране.

Важно е да си дадем сметка, че нашествието от гризачи може да доведе след себе си до разпространение в обекта на различни пълзящи и летящи насекоми с медицинско значение. Борбата с гризачите не бива да се разглежда като единично усилие или работа която може да бъде свършена с едно или две посещения в обекта станал мишена на гризачите. Необходима е дългосрочна стратегия за изчистването им от техните местообитания.

Следователно е важно да се прилагат принципите на интегрираното управление на вредителите (IPM – Integrate Pest Management ), което гарантира, че употребата на биоциди и пестициди е сведена до минимум. Професионалната фирма за борба с вредители ще разработи IPM план за вашият обект, който може да включва няколко основни елемента:

Първоначална инспекция: Събиране на всички необходими данни за картографиране на рисковите зони от вредители, качеството на съоръженията и сградния фонд, нивото на хигиената и степента на превенцията.

Идентификация: Определяне вида, поведението и начина на живот на вредителите и изготвяне и записване на мерки за контрол на рисковете от вредители, така че да се определят отговорностите на клиента и изпълнителя.

Третиране: Това е етапът в който съгласуваните мерки се прилагат. Добрата фирма за борба с вредителите трябва да бъде и ваш партньор – да има ангажимент за повече посещения и постоянно да отразява наблюдаваните промени в размера и вида на популациите в допълнение на останалите дейности които изпълнява. Съвместно трябва да се отчита и нивото на съществуващите заплахи, и да се набелязват мерки за тяхното елиминиране. Това отново е двустранен процес.

Оценка и подобряване: Клиентът и изпълнителят разглеждат резултатите, постигнати през предходния период и, ако е необходимо, изготвят коригиращи действия.

Важна част от този план е фокусът върху рисковите зони. За да се постави ситуацията под контрол, от решаващо значение е вредителите да бъдат лишени от всякакъв достъп до сградата и всички пукнатини или отвори да бъдат запечатани. От друга страна – достъпът до всякакъв органичен отпадък, хранителни продукти, полепвания или остатъци от такива трябва да бъде своевременно отстраняван от вътрешните помещения. Особен фокус тук трябва да има към помещенията за отдих и почивка на персонала, битови стаи и места за хранене или приготвяне на храна.

Компаниите, които вече имат опит в професионалните услуги за борба с вредителите, несъмнено са запознати с подобни препоръки и необходимите последващи действия. В повечето страни този акцент върху превенцията е включен и в местното законодателство. Но може би най-важната причина, поради която трябва да се съсредоточите върху превенцията, е околната среда. Колкото по-близо до източника се търси решение, толкова по-малко е използването на вредни за околната среда мерки.

В не малка част от случаите пропуски в проектирането или в последващата поддръжка са причините вредители да се възползват от различни дупки в сградната конструкция. Като добавим към това и примера с отворените врати от по-горе, можете да си представите колко възможности получават ловките гризачи да се придвижват необезпокоявано във вътрешността на сградите. В този смисъл физическото отстраняване на такива пропуски е първостепенна задача.

Връзката „почистване – вредители“

гризачи хигиенаПочистването на следите от изхождането на гризачите е от първостепенно значение. По тях гризачите се ориентират за множество фактори свързани с популацията, нейното движение, разпространение, численост и др.

Регулярното почистване ще ви даде и друго предимство – новите следи от гризачи ще бъдат далеч по видими и ще осигурят време за вземане на мерки преди проблемът да е излязъл от рамките на нормалното.

И докато екскрементите лесно могат да бъдат събрани с различни уреди, то мазнините от коремчетата на гризачите, които те оставят при своето движение, както и остатъците от урината им, изискват основно третиране или специализирано дълбочинно почистване. Обработват се зоните на движение с препарати които неутрализират оставените миризми и по този начин „объркват“ вредителите какъв е правилният път за тяхното придвижване. Важно е да знаете с какъв подходящ уред да третирате в зависимост от зоната на разпространение, но винаги обръщайте внимание на ъглите и подовете в близост до стените.

Ето някои практически съвети за почистване в случай на нашествие от вредители.

Освен мерките за ограничаване на нашествието, създайте и план за почистване с график за неговото изпълнение.

Ежедневното почистване носи ползи, особено за поддържане на едно желано ниво на хигиена, но дълбочинното почистване на определен период от време е това което ви гарантира, че сте третирали основните пътища за движение на гризачите по правилният начин.

Осигурете бюджетни средства за да гарантирате покритие с хигиенни мерки на зоните които сте дефинирали с фирмата която се грижи за борбата с вредители при вас.

Задължително дезинфекцирайте – това не е лукс, а необходимо оръжие за предотвратяването на разпространение на различни патогени.

Всички заинтересовани страни също трябва да бъдат включени в планирането и обсъждането на необходимата работа. Това е особено важно, когато работите с външни фирми за почистване. Само с такъв цялостен подход, можете да се справите с нашествието по устойчив и дълготраен начин.

Дълбочинното почистване изтрива „картата на движение“ която гризачите са си направили за вашият обект. А в дългосрочен план има изключително важно значение за поддържане на обекта ви без вредители за продължителни периоди от време.

Ние имаме както необходимият опит, така и подходящите експерти за да ви помогнем да решите проблеми от този тип ефективно и с дългосрочна перспектива.

ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Сертифицирани сме по

  • ISO БДС ISO EN 45001:2018 (безопасни условия на труд)
  • БДС ISO EN 14005:2015 (опазване на околната среда)
  • БДС ISO EN 9001:2015 (качество) и международен серификат за професионална борба с вредители CEPA.
  • Второ посещение от супервайзор, ако не сме се справили с проблема!
  • ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ, АКО ДО 30 ДНИ НЕ РЕШИМ ПРОБЛЕМА ВИ!

ТУК СМЕ, ЗА ДА
ВИ ПОМОГНЕМ!

Специалистите на „Дезинсект“ ООД преминават ежемесечни курсове за обучение с цел да сме максимално подготвени за всеки Ваш проблем!

Партньори

Черен плъх

Цени Гризачи до 100 м2 50 00 лв. С включен ДДС Време за реакция до 48 часа Сертификат за препарата Инструктаж за превенция Подарък PP

Виж още →

Последвайте ни в социалните мрежи

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци

Научете повече

За кърлежите

Кърлежите живеят във висока трева и в гористи райони, особено в хладни, влажни, зрели гори с гъст подлес. Те също се срещат в краищата на горите близо до тревни площи или полета, но рядко в тревни площи, които са твърде сухи и горещи.

Кърлежите чакат в храсталака животно или човек да се разминат, след което хващат козината или кожата и пълзят нагоре по крака. Те не летят, не скачат и не падат от дървета. Необходими са им около 30 минути до един час, преди да вкарат хранещите се части в кожата.

Вече сте наясно, че съжителствате с кърлежи. И въпреки многобройните Ви опити да се отървете от тях, все още нямате резултат. Какво да очаквате, когато ни повикате, за да Ви помогнем?

Стъпка 1

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете , за да може колегата да установи от къде влизат гризачите.

Научете повече

Как да се отърва от бълхи?

Собствениците на котки или кучета трябва внимателно и редовно да проверяват домашните любимци за бълхи.

Предлагат се продукти срещу бълхи и предписани от ветеринарен лекар за третиране на заразяване с бълхи по домашни любимци, въпреки че също така остава наложително да се третира цялата къща за отстраняване на бълхи.

Трябва да се свържете с професионалист по борба с вредители, за да имате окончателен ефект в борба срещу бълхи.

Научете повече

Какво ядат бълхите?

Възрастните бълхи разчитат на топлокръвни гостоприемници за хранене. Честотата и продължителността на хранене варира при различните видове.

Устната част на бълхите е модифицирана, за да пробие кожата на гостоприемника и да смуче кръв. Ухапване от бълхи често причинява дразнене и в екстремни случаи може да доведе до вторични инфекции. Ларвите се хранят с косми, частици кожа и изпражнения на възрастни бълхи.

Дезинсект ООД

Получете оферта

За услуга

Очаквайте специалист от нашия екип да се свърже с Вас.