Кърлежите! Пръскане срещу кърлежи!

Цени

до 1000 м2

70
00
лв.
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция
 • до 48 часа
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 2000 м2

120
00
лв.
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция
 • до 48 часа
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 3000 м2

170
00
лв.
 • С включен ДДС
 • до 150 м2
 • Време за реакция
 • до 48 часа
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 4000 м2

210
00
лв.
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция
 • до 48 часа
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Кърлежите…

Кърлежите са тип членестоноги, които спадат към тип Arthropoda, клас Arachnida. Най-важни в епидемиологично отношение  са иксодовите (пасищни) кърлежи. През всички стадии от своето развитие кърлежите се хранят с  кръв. Не са тясно свързани с един гостоприемник и нападат домашни любимци, хора, диви животни. Това създава възможност за разпространяване на различни заболявания, някои от които много опасни- марсилска треска, кърлежов петнист тиф, лаймска болест, ку-треска, кримска хеморагична треска, кърлежови енцефалити предизвикващи парализа особено при децата и много др.

Kърлежите са  временни паразити със сложен цикъл на развитие. Тялото им е разделено на два отдела без сегментация.  Кърлежите са биологически обусловени да водят свободно и паразитно съществуване, като прекарват само малка част от живота си върху гостоприемника. През останалото време са на земята, скрити под листа в храсти, върху треви и др., където усвояват приетата храна, линеят и изчакват намирането на нов гостоприемник, за да се нахранят отново. Възрастните индивиди на пасищните кърлежи в градски условия  паразитират върху човека и  едри бозайници –  крави, кози, коне, кучета и др. Ларвите и нимфите паразитират по дребни бозайници, най-вече мишевидни гризачи. Към пасищните кърлежи принадлежат няколко рода със сериозно епидемиологично значение в населените места:

Ixodes ricinus L.

Пръскане срещу кърлежиОще известен като обикновен кърлеж е разпространен е в цяла Европа и е един от доминиращите пасищни видове в България. Обитава места с по-високо съдържание на влага – покрайнини на гори, храсти, висока тревна растителност и др. Това обуславя по-широкото му разпространение в предпланинските и планински райони на страната, но е един от най-често срещания  в населени места – градини, паркове, зелени площи около жилищни и други постройки, вилни зони, къмпинги и др. Преносител е на вируса на кърлежовия менингоенцефалит, на причинителя на Лаймската борелиоза и др.

Dermacentor marginatus Sulz

Кучешки кърлеж- това е най-често срещаният вид от този род кърлежи в България. Има едногодишен цикъл на развитие. Възрастните паразитират по домашни животни, зайци, таралежи, а предимагиналните стадии – по дребни насекомоядни, гризачи и дребни хищници. Те имат и голямо медицинско значение като преносители на кърлежови рикетсиози, чума, туларемия, кърлежов менингоенцефалит. Могат да съхраняват чумните бактерии, да пренасят туларемия, бруцелоза, тейлериоза.

Rhipicephalus sanguineus Latr

Kафяв кучешки кърлеж – Паразитира главно по кучета и по-рядко по котки, зайци и копитни животни. Този вид се среща близо до човека – в дворовете и най-вече около местата, където пребивават кучета. Напада и човека. Може да имат и по две поколения годишно. Презимуват във всички стадии от развитието си. Срещат се в равнинните райони и по Черноморското крайбрежие.  Главен преносител на причинителя на Марсилската треска, на Ehrlichia canis и на пироплазмоза по кучетата. С увеличаване на кучешките популации в населените места се увеличава и опасността от заразяване с Марсилска треска.

Пръскане срещу кърлежипръскане против кърлежи

Обработките се извършват главно чрез опръскване. За пръскане срещу кърлежи “Дезинсект” ООД използва препарати от групата на пиретроидните съединения, които по-бързо се разграждат и по-слабо замърсяват околната среда и имат бърз и краткотраен ефект. Преди обработките се установяват и картотекират биотопите на кърлежи, които подлежат на дезакаризация (по установена заселеност с кърлежи). При провеждане на дезакаризациите се проследяване ефективността им (отчитане числеността на кърлежите преди и след обработката). Основно изискване за ефективен химически контрол на кърлежите, е третиранията да бъдат извършени при ниско окосени тревни площи. Орбаботките се извършват минимум два пъти годишно- рано на пролет, в началото на активността на паразитите и ранна есен, с цел унищожаване на индивидите, които се подготвят за зимуване.

Кърлежи на двора?

кърлежите

Ако искате да разберете дали във вашия двор или градина вече има активни кърлежи можете да използвате следният прост но ефективен метод наречен „влачене на флаг“.

Вземете бяло парче плат с около 1 м2 и започнете бавно да го влачите по тревата, като минете по цялата дължина на градината / двора. В случай, че имате активни кърлежи те ще се закачат на плата. След извършване на обработката можете да повторите метода, за да проследите доколко ефективна е била обработката.

Борба с  кърлежи

Предпазване: Когато е възможно избягвайте районите на разпространение на кърлежи: тревисти и гористи местности, пасища и прерии. Ограничете движението на Вашето куче в тези райони.

Подходящо облекло: Когато посещавате райони, в които са разпространени кърлежи обличайте риза с дълги ръкави и дълги панталони с плътно пристегнати маншети.

Репеленти: Използвайте инсектицидни репеленти, съдържащи като активна съставка диетил-толуоламид ( ДЕЕТ). Нанасяйте го върху дрехите и местата с открита кожа, като ръце, китки, глезени и врат. Снабдете кучетата със специални нашийници срещу бълхи и кърлежи.

Проверка и отстраняване: Проверката за наличието на кърлежи и отстраняването им намалява риска от заразяване с Лаймска болест. След попадането върху потенциален гостоприемник, на кърлежа му е необходимо известно време за да се прикрепи и нахрани така, че Вие можете да го отстраните преди това да е станало. Освен това, рискът от заразяване  е свързан с  продължителността на хранене на кърлежа, затова той трябва да бъде отстранен незабавно. Кърлежите попадат най-често по главата, рамената, врата, краката. Отстранявайте прикрепените кърлежи с подходящи щипци, захващайки ги внимателно в точката на прикрепване и издърпвайки ги нагоре по бавен, но сигурен начин. Кърлежът трябва да се изважда внимателно от животни и хора за да е сигурно, че той е отстранен напълно от кожата (често главата остава вътре). След отстраняването измийте раничката със сапун и вода и я обработете със спирт или някакъв друг дезинфектант за да подпомогнете предпазването от инфекция.

А за ухапване от кърлежи можете да прочетете тук.

“Дезинсект”  ООД дава 100% гаранция за качество! ДДД фирма за борба с вредители, сертифицирана по ISO  БДС ISO EN 45001 : 2018 (безопасни условия на труд), БДС ISO EN 14001 : 2015 (опазване на околната среда), БДС ISO EN 9001 : 2015 (качество)и международен сертификат за професионална борба с вредители CEPA. Специалистите на “Дезинсект” ООД преминават ежемесечни курсове за обучение с цел да сме максимално подготвени за всеки Ваш проблем с вредители!

Обадете се сега 070014548

Обадете се тук

Борба със змии

ЦЕНИ Третиране на открити площи 0,90 лв./л.м. С включен ДДС Време за реакция до 48 часа Сертификат за препарата Инструктаж за превенция ПОРЪЧАЙТЕ ТУК Борба

Виж още →