Къртици

Къртиците са бозайници адаптирани към подземен начин на живот, наричан още „фосиорен“. Имат цилиндрични тела, тъмна кадифена козина и почти незабележими очи и уши. Заради късите си и мощни предни крайници с големи лапи те са отлично пригодени за копаене под земята.

Къртиците се възприемат за вредители в земеделието и селското стопанство. Макар и да не ядат корените на растенията причиняват косвени щети, като изяждат различни видове подземни червеи и други безгръбначни, които живят в почвата. Независимо от това, че са определяни като вредители, къртиците имат и своят положителен принос към подземната екосистема. Чрез начина си на живот те осигуряват аериране на почвата, както и способстват храненето на различни малки видове червеи, чиято основна храна е коренната система на растенията.

Размножителният период при къртиците е от Февруари до Май, бременността продължава около 42 дни, като в края на Март и началото на Април се раждат от 3 до 5 малки.

Често срещани проблеми причинявани от къртици:

Водейки активен начин на живот, къртиците са сочени като изчточник на замърсяване на фуражите с които се изхранват селскостопанските животни и засипването на пасищата с прясна почва намалявайки техният размер. Нарушаването на почвения слой спомага за пренасянето и разпространението на плевели. При изравянето на камъни от почвата къртиците нерядко създават и рискове от механични увреждания на селскостопанската техника, както и от нарушаване на цялостта на ралични дренажни и воднонапоителни системи. В същото време изкопаните от къртиците тунели се използват от други вредители като невестулки или полевки, които унищожават коренната система на растенията.

Методи за борба с къртици:

  1. Прогонване с репеленти.

Това са вещества изключително неприятни за наземните гризачи които ги прогонват от техните местообитания. Прилагат се периодично през 30-40 дни с цел предотвратяване на повторно заселване.

2.Унищожаване .

Използват се препарати с алуминиев сулфит. (Това са препарати от първа категория и са само за професионална употреба).

Най-често се поставят таблетки с амониев сулфит, които при поставяне в дупката на вредителя отелят газ силно отровен за къртиците. Препоръчително е извършването на  две обработки през 24-48ч. които напълно унищожават популацията от къртици.

Второ посещение от Супервайзор ако не сме се справили с проблема и Връщане на парите, ако до 30 дни не решим проблема!

Цени

Двор

90
00
лв.
  • С включен ДДС
  • до 1 ДЕК
  • Време за реакция
  • до 48 часа
  • Сертификат за препарата
  • Инструктаж за превенция

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Всички препарати, които „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД използва против вредители са одобрени от Министерство на Здравеопазването на Република България и са съобразени с изискванията на Европейския съюз.