Фумигация с газ
за дървояди

Свържете се с нас, за да помогнем!

Борба с дървояди

Дървоядите са вредители по дървото, които могат да нанесат сериозни щети не само на дървени мебели и подове, но и на структурната цялост на една изградена предимно от дърво сграда. Затова макар да са често подценяван проблем е важно още при първи признаци за дървояди да се вземат бързи и ефикасни мерки.

Забавяне и отлагане на мерките може да доведе до необходимост от сериозни ремонтни дейности. Например ако проблемът засяга покрива на имота може да се наложи подмяна на части от покривна конструкция или дори изграждане на нов покрив.

Какво представлява фумигацията против дървояди?

Прилагане на фумигация против дървояди на част или на цяла сграда е предпочитан метод за успешна борба с тези дървесни вредители. Поради ефективността на метода е достатъчно еднократно прилагане.

Извършва се чрез използване на фосфоводородни съединения – газ (PH3), който се въвежда в предварително подготвен обект и се поддържа в подходяща концентрация за предварително определен период от време в зависимост от атмосферните условия.

Какво представлява фумигацията против дървояди?

За какви обекти е подходяща фумигацията против дървояди?

Фумигацията с газ за дървояди е често прилаган метод на обработка срещу вредители по дървото. Той е високоефективен и бързо решава този проблем на собственици и ползватели на обекта. Подходящ е за самостоятелни обекти – къщи, вили, църкви и други обекти, които имат солидна дървена конструкция.

Фумигация против дървояди е основен начин за борба с тези вредители по дървесината, от която обикновено са изградени конструктивни елементи на покриви, сгради или изцяло дървени къщи.

Важно е стопирането на тези вредители, защото те прояждат до непоправимо състояние всички естествени дървени елементи – мебели, дограма, паркет от естествено дърво, както и всякакви дървени греди от естествена дървесина с различна дебелина.

Как да разпознаете наличието на дървояди?

Наличието на дървояди може да се разпознае по дупки в дървото и фини дървесни частици, наподобяващи брашно под дървени елементи или мебели.

Друг сигнал за собствениците, че имат проблем с дървояд, са характерни звуци на драскане или равномерно скърцане, които се появяват нощем, когато този унищожител на дърво е активен. Известно само с названието дървояд, това насекомо всъщност е дървояден бръмбар. Освен че е активен нощем, той е много издръжлив и може да оцелее дори при ниски температури.

Може да изкара между 1 до 3 години във вашите дървени мебели или структурни елементи, като в този период се обхващат всички етапи на неговото развитие – от яйца през ларви и какавиди до възрастни насекоми.

За какви обекти е подходяща фумигацията против дървояди? - Дезинсект ООД
За какви обекти е подходяща фумигацията против дървояди? - Дезинсект ООД

Фумигация с газ за дървояди

За кои видове дървесина е подходяща фумигацията с газ?

Фумигацията с газ за дървояди е ефективна във всички етапи на развитието им и е подходяща за всички видове дървесина:

широколистна, иглолистна, твърда или мека, нова или на няколко години, старинна, включително и покрита с лак или боя.

Ако се притеснявате, че фумигацията ще увреди вашите дървени мебели, може да сте спокойни, защото този процес не уврежда и не води до обезцветяване или промени в цвета на дървото.

Каква е продължителността на процедурата за борба с дървояди чрез фумигация?

Специалистите на „Дезинсект“ ще ви информират за благоприятните атмосфертни условия за извършване на фумигация взависимост дали е частична, вътрешна, комбинирана цялостна или на базата на конкретна особеност на обекта.

Обикновено благоприятните условия за фумигация изискват среднодневни температура на въздуха над 5 °C за периода на действие на фумиганта.

При по-високи дневни температури срока за експозиция на фумиганта намалява и обекновено е около 5 дни при стойности между 15 - 30 °C. При по-ниски температури времето на експозиция на фумиганта се удължава и в някои случай може да достигне 7-9 дни.

Каква е продължителността на процедурата за борба с дървояди чрез фумигация? - Дезинсект ООД

Как протича процесът по изпълнение на услуга „Фумигация против дървояди с газ“ от фирма „Дезинсект“ ООД

1

СТЪПКА

Оглед и оферта

Нашите специалисти ще посетят вашия обект, за да се запознаят на място с проблема, степента на сериозност и дълбочината на увреждане на дървото.

Ако услугата „Фумигация с газ за дървояди“ е подходяща за вашия обект ще изготвим индивидуална оферта за обработка на вашата сграда, помещение, подпокривно пространство или друг.

2

СТЪПКА

Подготовка за третиране

Нашият екип ще дойде в уговорения ден и час, за да започне подготовка преди обработката. Запечатват се всички светли отвори, през които е възможно преминаване или циркулиране на въздух, за да се ограничи свободното навлизане на въздух отвън.

Разглежда се и районът около обекта, като може да се наложи подготовка и запечатване на външни дървени тераси, гаражи, пристройки и други помещения, които може да са засегнати от дървояди.

3

СТЪПКА

Същинско фумигиране

На този етап нашите специалисти поставят таблетки с фосфоводород на определени места в сградата.

Тези места са избрани на база на информацията, събрана по време на огледа. След поставяне на таблетките и изтичане на определен срок време, те реагират с кислорода във въздуха.

Така започва процес на продължително отделяне на газ фосфин, или фосфоводород (PH3). Важно е да се определи правилното количество фумигант, за да се извърши качествена обработка и отделеният фосфоводород да е в достатъчно количество за насищане на дървото в помещението.

Затова опитът на служителите, които изпълняват „Фумигацията с газ за дървояди“ услугата е водещ за правилното извършване на процедурата и успешния краен резултат.

4

СТЪПКА

Дегазация

Преди да можете да се върнете обратно, нашите служители ще извършат процес на неутрализация на активното вещество и дегазация на помещението, в което е направена фумигация. Това е процес по събиране на активното вещество, което вече е в прахообразна форма.

Неговото неутрализиране е последна част от процеса по фумигация. Следва самата дегазация, която представлява процес на насищане на помещението с чист въздух до спадане на нивата на фосфоводород до безопасни равнища.

При тази стъпка нашите специалисти ще направят и замервания на количеството газ във въздуха, за да установят дали е в нормите за безопасни стойности. Извършва се проветряване на обекта и се премахват всички поставени уплътнения.

Каква е цената на услуга

Фумигация с газ за дървояди

Цената на услуга “Фумигация с газ за дървояди” се определя след предварително извършен оглед или на база предоставена от вас информация за местата на които е локализиран проблемът.

Задължително е да няма големи отворени пространства и да имате възможност да живеете на друго място за период от поне 5 – 7 дни.

След извършване на оглед от специалистите на „Дезинсект“ ООД получавате индивидуална оферта, в която е посочена:

цена, мерки за безопасност и карантинен период.

В нея ще откриете и всяка друга важна информация, която касае вашия случай, с която трябва да сте запознати. Обработката се извършва до три дни от потвърждение от ваша страна и при наличие на подходящи атмосферни условия.

ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Сертифицирани сме по

  • ISO БДС ISO EN 45001:2018 (безопасни условия на труд)
  • БДС ISO EN 14005:2015 (опазване на околната среда)
  • БДС ISO EN 9001:2015 (качество) и международен серификат за професионална борба с вредители CEPA.
  • Второ посещение от супервайзор, ако не сме се справили с проблема!
  • ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ, АКО ДО 30 ДНИ НЕ РЕШИМ ПРОБЛЕМА ВИ!

Борба с дървояди

Професионално извършена фумигация - безопасна за хора и околната среда

Ние извършваме фумигационна обработка, и дегазация, на вашия обект в съответствие с процедурите за безопасност, проверени в нашата дългогодишна практика.

Една професионално извършена фумигация от фирма с опит може да ви спести голямо последващо вложение на средства в подмяна на засегнати дървени елементи, мебели или дори цяла покривна конструкция.

Използваме най-доброто специализирано оборудване – професионални електронни газови концентратори, озонатори и газонепроницаеми фолиа, закупено от доказани производители. Професионално извършената от нас фумигация е безопасна за хора и околната среда.

Запишете своя час за услуга „Фумигация с газ за дървояди“ сега!

Защо да изберете “Фумигацията с газ за дървояди” от „Дезинсект“ ООД

Партньори

Последвайте ни в социалните мрежи

Научете повече

Същинско фумигиране

Важно е да знаете, че по време на целия процес по фумигация с газ за дървояди и протичане на действието на PH3 газа достъпът до обекта ще бъде забранен от нашите специалисти. Това се налага поради съществуващата опасност за здравето и живота на хора и домашни любимци.

Наш служител ще бъде последният, който ще излезе и заключи помещението и първият, който ще отключи и провери след изтичане на определения срок на действие на фумиганта.

Важно е да се знае и че действието на фумиганта е пряко зависимо от температурата на въздуха.

Карантинният период при температури между 15 и 30 градуса по Целзий е 5 дни. Ако температурите са по-ниски, около 5 – 7 градуса, този период може да достигне 10 дни.

Нашите специалисти ще определят подходящото време за извършване на обработката и ще ви уведомят преди нейното започване.

Научете повече

Дегазация

След като резултатите от измерването покажат стойности, които позволяват безопасно пребиваване в обекта, може спокойно да се завърнете. В този случай не е необходимо да извършвате каквото и да било последващо почистване на мебели или повърхности.

Какво представлява фумигацията против дървояди?

Фумигацията е всъщност отделяне на т.нар. „газ фосфин“ при химическа реакция между кислорода във въздуха и алуминиев фосфид или магнезиев фосфид, прилагано под формата на таблетки.
PH3 фосфин газ е одобрен за употреба от Българската агенция за безопасност на храните и Службата по растителна защита.

Той е силно токсичен, поради което е от изключителна важност да се използва само от сертифицирани професионалисти, притежаващи разрешително за извършване на такъв вид обработки, както и имащи необходимите познания и опит в извършване на фумигация против дървояди.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци

Научете повече

За кърлежите

Кърлежите живеят във висока трева и в гористи райони, особено в хладни, влажни, зрели гори с гъст подлес. Те също се срещат в краищата на горите близо до тревни площи или полета, но рядко в тревни площи, които са твърде сухи и горещи.

Кърлежите чакат в храсталака животно или човек да се разминат, след което хващат козината или кожата и пълзят нагоре по крака. Те не летят, не скачат и не падат от дървета. Необходими са им около 30 минути до един час, преди да вкарат хранещите се части в кожата.

Вече сте наясно, че съжителствате с кърлежи. И въпреки многобройните Ви опити да се отървете от тях, все още нямате резултат. Какво да очаквате, когато ни повикате, за да Ви помогнем?

Стъпка 1

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете , за да може колегата да установи от къде влизат гризачите.

Научете повече

Как да се отърва от бълхи?

Собствениците на котки или кучета трябва внимателно и редовно да проверяват домашните любимци за бълхи.

Предлагат се продукти срещу бълхи и предписани от ветеринарен лекар за третиране на заразяване с бълхи по домашни любимци, въпреки че също така остава наложително да се третира цялата къща за отстраняване на бълхи.

Трябва да се свържете с професионалист по борба с вредители, за да имате окончателен ефект в борба срещу бълхи.

Научете повече

Какво ядат бълхите?

Възрастните бълхи разчитат на топлокръвни гостоприемници за хранене. Честотата и продължителността на хранене варира при различните видове.

Устната част на бълхите е модифицирана, за да пробие кожата на гостоприемника и да смуче кръв. Ухапване от бълхи често причинява дразнене и в екстремни случаи може да доведе до вторични инфекции. Ларвите се хранят с косми, частици кожа и изпражнения на възрастни бълхи.

Дезинсект ООД

Получете оферта

За услуга

Очаквайте специалист от нашия екип да се свърже с Вас.