COVID 19

COVID19

Дезинфекция при COVID-19

Фирма „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД е вписана в публичната база данни за физическите и юридическите лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации към Министерство на здравеопазването на Република България (МЗ) под № 60-00-329/12.12.18 г.

Фирмата е лицензирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, както и международният CEPA сертификат. Имаме офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив, Петрич и Кърджали

За Дезинфекция при COVID-19
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Екипите на ДЕЗИНСЕКТ...

използват световно признатата технология за дезинфекция, чрез ULV агрегати за студен аерозол. При технологията ULV капката се изпръсква с размер между 5 и 16 микрона, което е и размера на вируса, като това позволява попадането й върху всички възможни места във едно помещение, където би попаднал и вируса, контактни повърхности, които не са обект на конвенционално третиране, като: завеси, щори, брави, компютри, монитори, клавиатури, документи и др., като след обработка с биоцид / дезинфектант на кислородна основа, контактните повърхностите не подлежат на забърсване.

Използването на...

аерозолни генератори е много по-бърз и ефикасен метод на дезинфекция отколкото конвенционалното пръскане или обикновеното забърсване.

Фирмата извършва дезинфекция на:

ВАЖНО!

ВАЖНО!

РЗИ приема един обект за дезинфикциран само след обработка на фирма вписана в публичната база данни за физическите и юридическите лица.
При положителна проба на учащ или служител задължително трябва да предоставите протокол за извършена дезинфекция от такава фирма.

Обадете се тук