Дезинсект AIR

DESINSECT AIR

Видео – пръскане с хеликоптер

Дезинсект AIR - Пръскане със самолет или хеликоптер

Какво представлява авио химическо третиране?

Авио химическо третиране обикновено се извършва срещу два вида вредители – комари и кърлежи. Авио химическите обработки срещу комарни популации се прилагат при висока степен на разселеност, наличие на множество биотопи и висока плътност на популациите на големи площи. Обикновено авио химически обработки се извършват на територията на цели общини или области като се обхващат онези специфични територии и землища в които плътността на комарните популации е над средната. Такива в България са площите и землищата по поречието на големите реки – Дунав, Искър, Тунджа, Марица и Струма. Характерни зони с висока плътност и численост на комарните популации са районите около река Марица в землищата на градовете Харманли и Свиленград, селата в областите Русе, Плевен, Видин и Силистра по поречието на река Дунав, горното течение на река Струма в землищата на областите Перник и Благоевград. Обработваната площ може да обхване от няколко хиляди до няколкостотин хиляди декара. Според нейната големина се създава и план за третиране като общата територия се парцелира и разделя на участъци. Това се налага предвид ограничената товароносимост на инсектициден разтвор и изискването за определена степен на насищане с препарат на единица площ.

Как се прави авио химическо третиране срещу комари и кърлежи?

Авио химическите обработки се извършват с помощта на различни въздухоплавателни средства – селскостопански самолети или вертолети с прикачено специално за целта оборудване. Предварително се създава план на третирането, като пилотите обикновено облитат веднъж територията обхват на обработката за да се запознаят с особеностите на релефа.

Третиранията обикновено се извършват в ранните часове на деня – между 06:00 и 08:00 часа тъй като по това време съществуват най-благоприятните метеорологични условия – температура и влажност на въздуха в комбинация с висока степен на активност на насекомите която от своя страна осигурява директен контакт на биоцидите. Разбира се съществен фактор за избор на този период от денонощието е отсъствието на хора и селскостопански животни в третираните зони – поречия на реки, пасища, градове, села и селскостопански райони и др. Преди извършване на авио химическа обработка се уведомяват и стопаните на пчелни семейства в цялата територия обект на третиране, като същите не биват пускани от кошерите си в този ден.

Какво да очаквате при авио химическо третиране срещу комари и кърлежи?

Действието на препаратите използвани при авио химически обработки е с много бърз първоначален ефект и кратко остатъчно действие. Едно от предимствата на този вид третиране е, че могат да бъдат унищожени огромно по численост и плътност комарни популации. Ето защо в районите с типична висока заселеност на комари в страната авио химическите обработки са предпочитани.

Извършването на авио химическо третиране е високо отговорен процес при планирането и изпълнението на който трябва да се съобразят редица фактори, които могат да окажат негативен ефект върху обработката. Фирма „Дезинсект“ извършва авио химически обработки на редица общини в страната и притежава богат опит в планирането, организирането и координацията, както и самото извършване на третиранията.

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Партньори

Последвайте ни в социалните мрежи

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци

Научете повече

За кърлежите

Кърлежите живеят във висока трева и в гористи райони, особено в хладни, влажни, зрели гори с гъст подлес. Те също се срещат в краищата на горите близо до тревни площи или полета, но рядко в тревни площи, които са твърде сухи и горещи.

Кърлежите чакат в храсталака животно или човек да се разминат, след което хващат козината или кожата и пълзят нагоре по крака. Те не летят, не скачат и не падат от дървета. Необходими са им около 30 минути до един час, преди да вкарат хранещите се части в кожата.

Вече сте наясно, че съжителствате с кърлежи. И въпреки многобройните Ви опити да се отървете от тях, все още нямате резултат. Какво да очаквате, когато ни повикате, за да Ви помогнем?

Стъпка 1

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете , за да може колегата да установи от къде влизат гризачите.

Научете повече

Как да се отърва от бълхи?

Собствениците на котки или кучета трябва внимателно и редовно да проверяват домашните любимци за бълхи.

Предлагат се продукти срещу бълхи и предписани от ветеринарен лекар за третиране на заразяване с бълхи по домашни любимци, въпреки че също така остава наложително да се третира цялата къща за отстраняване на бълхи.

Трябва да се свържете с професионалист по борба с вредители, за да имате окончателен ефект в борба срещу бълхи.

Научете повече

Какво ядат бълхите?

Възрастните бълхи разчитат на топлокръвни гостоприемници за хранене. Честотата и продължителността на хранене варира при различните видове.

Устната част на бълхите е модифицирана, за да пробие кожата на гостоприемника и да смуче кръв. Ухапване от бълхи често причинява дразнене и в екстремни случаи може да доведе до вторични инфекции. Ларвите се хранят с косми, частици кожа и изпражнения на възрастни бълхи.

Дезинсект ООД

Получете оферта

За услуга

Очаквайте специалист от нашия екип да се свърже с Вас.