ДДД услуги- Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация

Д Д Д

Фирма за ДДД със 100% гаранция за качество на ДДД услуги

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД е лицензирана ДДД фирма и работим по стандарти ISO и международен CEPA сертификат. Извършваме ДДД услуги със 100% гарантирано качество в цялата страна на следните видове помещения и обекти:

ДДД услуги за:

 • държавни и общински институции
 • индустриални помещения
 • складове и производствени помещения
 • паркове и тревни площи
 • плажове
 • депа за отпадъци
 • здравни заведения
 • фармацевтични компании
 • хотели
 • общежития
 • общежития
 • хранителни и питейни заведения
 • училища и детски градини
 • авио-химическо третиране
 • магазини; и други

Какво е ДДД (Дезинфекция, дезинсекция и дератизация)?

С термина ДДД се обозначават всички услуги, свързани с дезинфекция- унищожаване на патогенни организми, дезинсекция- свеждането до минимален брой вредители  и дератизация- третиране на вредни гризачи. Винаги използвайте лицензирана ДДД фирма за извършване на услугите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Чрез извършването на комплексни ДДД услуги се ограничава разпространението на заразни болести. Освен това намалява  вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и растенията. Намаляват се и стопанските загуби, причинени от вредители.

ДДД фирма- Дезинфекция?

ДДД дезинфекция“Дезинсект” ООД извършва професионална дезинфекция на всякакъв тип помещения- дезинфекция на дома, дезинфекция на офиса,  дезинфекция на входове, дезинфекция на обществени сгради, търговски обекти, хотели, магазини, складове, офиси, открити площи и др).

Кога имате нужда от дезинфекция?

Дезинфекция се извършва при установяване патогенни микроорганизми (гъбички, спори, вируси) и др. които са приносители на даден вирусен патоген (вирусен хепатит, вирусен менингит, жълтеница, COVID – 19 и различни други грипни вируси) в помещения с обществено или друго предназначение. Вирусните патогени се предават по въздушно – капков път, посредством издишания въздух, като при падането си могат да полепнат по различни повърхности, които наричаме „контактни“. Някои от вирусите са доста устойчиви на външни условия те могат да се задържат върху контактните повърхности за доста продължителен период от време – от един до 8 часа в зависимост от условията на заобикалящата среда. При наличие на информация за приносител на даден вирусен патоген с който сте били в контакт е необходимо да се извърши дезинфекция.

Как ние от “Дезинсект” ООД правим дезинфекция?

„Дезинсект“ ООД използва основно ULV (Ultra-Low Volume) агрегати за впръскване на дезинфекциращ разтвор или аерозолна дезинфекция. Предимството на агрегатите е, че дават възможност да се регулира размера на капката в порядъка от 5 до 16 микрона. Поради финия размер на капката и работното налягане на машините, впръскването изглежда като създаване на полупрозрачен облак в третираното помещения и осигурява покритие на 99,9% от всички повърхности. Това гарантира, че дезинфекцията е качествена и извършена в необходимата пълнота. „Дезинсект“ ООД инвестира значителни средства в технология и оборудване свързани с извършването на дезинфекции, за да може да гарантира на своите клиенти, че не съществуват рискове за тяхното здраве.

Препарати за дезинфекция

Масово се използват три групи препарати с вирусоцидно действие за дезинфекция според тяхното активно вещество. Най-известни са препаратите на хлорна основа (като белината например), която има сравнително кратък срок на експозиция (около 15 мин). Заедно с препаратите на хлорна основа, все по-често се използват и дезинфектанти на спиртна основа. И при двата вида дезинфектанти обаче  се налага почистване на контактните повърхности. Остава силна и неприятна миризма. Друга група препарати за дезинфекция са препаратите на кислородна основа, като при тях времето за експозиция е около 60 минути. Предимствата им са, че при същата ефективност на действие, след тяхната употреба няма остатъчна миризма и не е необходимо почистване на контактните повърхности.

ДДД фирма-  Дезинсекция?

ДДД деинсекцияПри наличието на някой от следните вредители хлебарки, дървеници, бълхи, мравки, кърлежи, оси, комари, сколопендри, молци, дървояди, мухи, папатаци, стършели  не се колебайте да се свържете с нас! Ние от “Дезинсект” ООД извършваме дезинсекцията като първо правим обстойно обследване на засегнатите зони и търсим първоизточника на разпространение на съответния вредител. Трябва да се има предвид, че борбата с различните видове вредители се извършва по различен начин. Това се налага поради много причини, сред които са поведението на вредителите, времето през което са активни, начина на размножаване, както и тяхното естествено местообитание.

След правилното дефиниране на проблема служителите на „Дезинсект“ ООД обработват засегнатите площи с подходящ препарат в съответната дозировка. Третират се места които представляват естествени укрития за вредителите-  домакински електроуреди, мебели, пространства зад ламперии и над окачени тавани, ъглови части от дома, паркети, ревизорни отвори, канали, сифони, черчевета и др.

След извършване на обработката служителите на „Дезинсект“ ООД дават допълнителни указания на клиентите свързани с карантинния срок след дезинсекция, който е различен според вида на използваните препарати. Други съвети, които нашите клиенти получават според вида на вредители които са третирани, са свързани с предотвратяване на бъдещо разпространение, сигнали за наличие или отсъствие на вредители и др.. В някои случаи се налага извършването на втора обработка за да бъде решен проблема изцяло.

Препарати за дезинсекция

„Дезинсект“ ООД използва само и единствено препарати одобрени от МЗ на Република България. Работим предимно с препарати на кислородна основа, тъй като искаме нашите клиенти да могат да използват обеззаразените помещения без да е необходимо да почистват стени и прозорци, както и всякакви други контактни повърхности. Според спецификата на съответното възлагане можем да използваме и препарати на спиртна или хлорна основа. Това се налага, когато е необходимо да се осигури максимално кратък срок на експозиция на дезинфектанта.

ДДД фирма- Дератизация?

При проблеми с гризачи и къртици, свържете се с нас за един по- спокоен утрешен ден.

Какво правим ние от “Дезинсект” ООД при посещение за дератизация?

Извършване на дератизация може да се наложи на най-различни места. Много е важно да се установи какъв е вида на гризача, за да може да се избере правилен подход за неговото обезвреждане. Ето защо, освен информацията, която получаваме от нашите клиенти, ние в „Дезинсект“ ООД правим и собствено проучване при поемане на ангажимент за дератизация към нашите клиенти. Съществуват различни признаци по които да се установи дали в обекта има плъх, мишка, или пък става въпрос за съсел. Подходите при справянето с проблема зависи от вида на гризача, степента на заселеност и продължителността от време в която проблемът съществува. Според това, което нашите специалисти установят избират и подходящият метод за справяне с конкретния проблем. Това може да бъде изграждане на външен дератизационен пояс, поставяне на т нар. „лепливи капани“, поставяне на живоуловни капани, използване на убиващи капани, или комбинация от два или повече от изброените методи. Използваните примамки мястото и начинът на тяхното поставяне също са от значение.

След първоначалното посещение, служителите на фирмата определят дата за второ посещение за оглед на поставените примамки, събиране и извозване на заловените и / или умрели гризачи до специализирано място за тяхното унищожаване. Нашите служители ще ви дадат и ценни съвети как да ограничите достъпа до местата през които гризачите проникват във вашият имот.

Препарати за дератизация

Използваме най-различни видове хранителни или лепливи примамки. Всички хранителни примамки, които използваме са одобрени и разрешени за употреба от здравните власти в Република България.

Договор за ДДД услуги – ползи и предимства

Обикновено договор за ДДД услуги сключват организации или компании, чийто предмет на дейност или специфичен вид производство предполагат полагането на периодични мерки за борба с вредители. Това могат да са компании от различни сектори на икономиката – производство, търговия, услуги, ресторантьорство, туризъм и др. Извън бизнеса, договори за абонаментно ДДД обслужване сключват и различни частни лица – собственици на крайградски къщи, професионални домоуправители и дори хора, които искат да осигурят превенция срещу различни видове насекоми – хлебарки, дървеници, молци, мравки и др. в жилищата си.

Много често не се обръща достатъчно внимание на заплахата от поява на вредители. В изпълнение на законовите разпоредби собствениците на бизнес търсят начин на минимизират разходите за борба с вредители, като разчитат, че в случай на нужда проблема може да бъде решен с еднократно посещение на обекта. За съжаление това е заблуда. Липсата на периодичен мониторинг и профилактични обработки срещу вредители води до създаване на добри условия и предпоставки за тяхното развитие, а впоследствие и до големи загуби от унищожена или увредена продукция.

Професионалната фирма за ДДД ще ви гарантира, че препаратите, които използва са безопасни както за здравето на вашите служители, така и за начина по който те се прилагат – дозировка, карантинни мерки, остатъчен ефект и др.

ДДД услуги за бизнеса

Ефективен контрол срещу вредители е необходим за почти всеки бизнес сектор – ресторантьорство, туризъм, производство, хранително – вкусова промишленост, търговия и др. В различните сектори са различни и заплахите от вредители които могат да възникнат.  Така например в едно предприятие специализирано в производство на продукти от хранително – вкусовата промишленост заплахата от складови неприятели е далеч по-голяма от такава в предприятие от металургичната промишленост. В някои сектори е необходимо прилагането на пълен комплекс от мерки с и адекватна оценка на заплахите срещу гризачи, хлебарки, летящи насекоми и др., докато в други е необходимо да се дефинират конкретни заплахи срещу един или друг вид вредител и да се разработят мерки специално срещу тях. В почти всички видове производства гризачите нанасят големи щети не само на продукцията, но и на комуникационната инфраструктура.

Сключвайки договор със специализирана ДДД фирма собствениците на различни видове бизнес ще получат услуги по периодичен мониторинг срещу вредители, ефективни мерки за борба с вредители, както и документиране на процесите по предприетите действия.

Важно е да се отбележи, че дори и сходните видове бизнес могат да изискват различни видове мерки за борба с вредители. Причината за това е, че съществуват редица външни фактори, които оказват влияние върху начините на разпространение и предпоставките за размножаване на вредителите.

Друга причина да сключите договор за абонаментно ДДД обслужване с професионална фирма за борба с вредители е гаранцията за обслужване, която ще получите за облсужването. Тази гаранция ви дава сигурност, че когато има несъответствия между поетите ангажименти и нивото на заплахи от вредители фирмата за ДДД ще отстрани проблемите прилагайки допълнителни мерки толкова, колкото е необходимо.

 ДДД услуги за етажната собственост

Много често в мазетата на входовете, абонатните станции и другите общи части на жилищните сгради се създават благоприятни предпоставки за размножаване на хлебарки и гризачи. Също често с пренесени непотребни вещи или поради наличието на гризачи, мазетата стават и благоприятна среда за размножаване на бълхи. Съществува и реална заплаха тези вредители да бъдат пренесени по етажите, а от там и в апартаментите на живущите. Ето защо сключването на абонаментен ДДД договор за обслужване на общите части на жилищните входове, може да ви спести много разходи и последваща просължителна и неприятна борба с различни видове вредители.

Сключването на такъв ДДД договор обикновено изисква оглед от специалист от фирма за борба с вредители, на базата на който да бъде изготвена програма за борба с вредители и да се определи оптималният срок за обработки срещу различните вредители. Обикновено тези обработки включват посещения и третиране на всички общи помещения срещу хлебарки, бълхи и гризачи два или три пъти в годината. Договорът за абонаментно обслужване ви гарантира, че фирмата ще планира обработките на вашата собственост и ще реагира приоритетно в случай, че междувременно се установи наличие на заплаха от разпространение на някой от изброените видове вредители.

ДДД услугa за затворени комплекси

За разлика от входовете на жилищните сгради, съвременните затворени комплекси изискват прилагането на по-чести и по-широкообхватни по своята същност мерки. Различни са и заплахите, които съществуват. Налице е заплаха от кърлежи и комари през топлите месеци в периода от м.Април до м. Септември, както и заплаха от жилещи насекоми. Тези проблеми се предпоставят от различни фактори сред които локацията на комплекса, заобикалящата го среда, степента на застрояване на околните пространства, начина на събиране и извозване на отпадъците и др.

Избирайки професионална фирма за борба с вредители за подобен вид обекти ще получите ежемесечен мониторинг, едногодишна програма за борба с вредителите, обработки спрямо изготвената програма, гаранция за изпълнение, както и минимално време за реакция от страна на фирмата за ДДД в случай на необходимост. Комплексните мерки за свързани с правилното планиране на различните обработки във времето, комуникирането им с живущите с цел изпълнение на карантинните мерки, третиране на рисковите зони и последващ мониторинг.

По правило дългосрочното планиране и последователното прилагане на мерки за борба с вредители осигряват и нисък дългосрочен разход за този вид дейност. И обратно – еднократните обработки, решаването на локални проблеми и установяването на техния проиход обикновено изиксват по-голям разход на време и средства от собствениците. Към това можем да прибавим и неприятните емоции от съжителството с вредители за даден период от време.

Защо да изберете „Дезинсект“ ООД за ваш партньор за ДДД услуги?

„Дезинсект“ ООД  е изцяло българска ДДД фирма, която работи в София, Перник, Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Ямбол и много други населени места. Ние използваме безвредни за вас и вашите домашни любимци препарати около вашия дом, тъй като безопасността и комфортът на вашето семейство са наш основен приоритет. С гаранцията за удовлетвореност на „Дезинсект“ ООД можете да сте спокойни, знаейки, че ако не сте доволни от нашите услуги, ние ще ви върнем парите без проблеми. „Дезинсект“ ООД  също предлага обслужване на същия ден и на следващия ден, така че да не се налага да се справяте самостоятелно с  вредители. Лицензирани сме по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, както и международният CEPA сертификат Обадете се на „Дезинсект“ ООД днес, за да насрочите оглед с нашия екип от трудолюбиви и всеотдайни професионалисти, които са на мисия да създадат по-щастлив, по-здравословен и по-устойчив свят за вас и вашите близки. Специалистите на „Дезинсект“ ООД преминават ежемесечни курсове за обучение с цел да сме максимално подготвени за всеки Ваш проблем!

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
За ДДД услуги (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация)
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

Обадете се тук

Последвайте ни в социалните мрежи

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци

Научете повече

За кърлежите

Кърлежите живеят във висока трева и в гористи райони, особено в хладни, влажни, зрели гори с гъст подлес. Те също се срещат в краищата на горите близо до тревни площи или полета, но рядко в тревни площи, които са твърде сухи и горещи.

Кърлежите чакат в храсталака животно или човек да се разминат, след което хващат козината или кожата и пълзят нагоре по крака. Те не летят, не скачат и не падат от дървета. Необходими са им около 30 минути до един час, преди да вкарат хранещите се части в кожата.

Вече сте наясно, че съжителствате с кърлежи. И въпреки многобройните Ви опити да се отървете от тях, все още нямате резултат. Какво да очаквате, когато ни повикате, за да Ви помогнем?

Стъпка 1

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете , за да може колегата да установи от къде влизат гризачите.

Научете повече

Как да се отърва от бълхи?

Собствениците на котки или кучета трябва внимателно и редовно да проверяват домашните любимци за бълхи.

Предлагат се продукти срещу бълхи и предписани от ветеринарен лекар за третиране на заразяване с бълхи по домашни любимци, въпреки че също така остава наложително да се третира цялата къща за отстраняване на бълхи.

Трябва да се свържете с професионалист по борба с вредители, за да имате окончателен ефект в борба срещу бълхи.

Научете повече

Какво ядат бълхите?

Възрастните бълхи разчитат на топлокръвни гостоприемници за хранене. Честотата и продължителността на хранене варира при различните видове.

Устната част на бълхите е модифицирана, за да пробие кожата на гостоприемника и да смуче кръв. Ухапване от бълхи често причинява дразнене и в екстремни случаи може да доведе до вторични инфекции. Ларвите се хранят с косми, частици кожа и изпражнения на възрастни бълхи.

Дезинсект ООД

Получете оферта

За услуга

Очаквайте специалист от нашия екип да се свърже с Вас.